Marka Sorgula

AFKA A.Ş Hakkında

(Tercüme-i Hal )

Afka Fikri Hakları Danışmanlık Anonim Şirketi, tüzel kişilik kazanmadan evvel 2003 yılından bu yana Denizli merkezli olarak Ege Bölgesinde faaliyetlerine şahıs firması olarak devam etmekteydi.

Afka A.Ş Denizli Barosu nezdinde serbest avukat olarak görev yapan, Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde 2077 sicil no ile kayıtlı Marka Vekili olan Av.Abbas KOCAKAYA ve Mak.Müh.Ufuk KOCAKAYA tarafından kurulmuştur. (Özgeçmişler Kurumsal-Kurucu/İdareci başlığı altında mevcuttur).

2014 yılından itibaren Anonim Şirket statüsü kazanan AFKA A.Ş. 0008084739900020 mersis numarası ile Denizli Ticaret Sicil Müdürlüğü ve Denizli Ticaret Odasına kayıtlıdır. AFKA A.Ş Denizli merkezli olarak Ankara, İstanbul, Antalya, Samsun, Erzurum, Diyarbakır il temsilcilikleriyle ülke genelinde faaliyette bulunmaktadır ve bu yapılanma Bölge Müdürlükleri ile büyüyerek devam etmektedir.

Afka A.Ş web sitemizde ayrıntılarıyla açıklanan hibe-teşvik-kredi proje danışmanlığı proje yazımı ve uygulaması, uzmanlarımız ve diğer çözüm ortaklarımız ile uzman mütalaası (uzman görüşü) raporlamaları, finans, enerji, sosyal medya ve bilişim, gayrimenkul fizibilite raporlamaları/danışmanlık ve iş takibi, kalite belgelendirme (İSO-TSE) konularında hizmet vermektedir.

Afka A.Ş talep eden kişi, şirket ve kurumlara, avukatlara, gerek fizibilite raporlaması şeklinde bir ön hazırlık, gerek de mahkeme, arabuluculuk, ön görüşme, pazarlık, kredi temini vs. konularında ve çeşitli aşamalarda kullanılmak üzere Uzman Mütalaası (görüşü) raporlamaları hizmeti vermektedir.

Afka A.Ş, Marka Vekilliği faaliyeti kapsamında kişi ve kurumları Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde temsil etmektedir. Bu kapsamda Marka, Endüstriyel Tasarım, Coğrafi İşaretler başta olmak üzere patent ve faydalı model ile telif haklarını tescil/koruma ve bu konulara/bu haklara dair marka müvekkillerine ve danışanlarına hukuki danışmanlık hizmetlerini vermektedir.

Afka A.Ş 03.11.2016 yürürlük tarihli Bilirkişilik Kanunu ile “Özel Hukuk Tüzel Kişiliği Bilirkişiliği yolunun açılmış olması ile yönetmelik gereği tüm bilirkişilerin, bu kapsamda şirket bünyesinde görev alan/çalışan bilirkişilerin alması gereken, kanunda aranan hem bilirkişilik temel eğitimi hem de uzmanlık eğitiminin belgelendirilmesi ve buna dair eğitimlerinin, tamamlanması ardından Özel Hukuk Tüzel Kişiliği Bilirkişisi olarak ilgili Bilirkişilik Bölge Kurullarına başvurular yapılacak ve şirketimizce kurumsal şekilde resmi bilirkişilik faaliyetleri de ifa edilecek ve ilgili sicile kayıt sağlanacaktır.

Afka A.Ş’ de benimsenen şirket düsturu, belirlenen amaçlara ulaşmak için kullanılabilecek usul ve yöntemler, yapılacak hamleler, alınacak kararlar ve yapılacak icraatlar bütünü konusunda tek bir karar alma mekanizması ve uygulama birliği sağlanması için, tüm şubelerinde istihdam ettiği yol arkadaşı olan şube müdürü, uzman ve çalışanlarının eğitimi, maddi, mesleki ve hukuki denetimi doğrudan şirketin merkezi idaresine bağlı olup acentelik, isim hakkı devri, franchising sistemi, gibi çalışanların kendi nam ve hesabına çalışması usulü AFKA AŞ şirket yapılanmasında benimsenmemiştir ve böyle bir uygulama yoktur.

Afka A.Ş Fikri Haklar müvekkillerine ve sair tüm danışmanlık talep eden danışanlarına sunulan hizmetler, genel merkezde mütehassıslaşmış ve tecrübeli kadrolar tarafından takip ve ifa edilmektedir. Şubelerde istihdam edilen şube müdürü, uzman ve çalışanlarının eliyle de yerel hizmet, müvekkil ve danışanlara arz edilmektedir.

Afka A.Ş.’nin kurulması ardından yönetim ve temsil yetkileri, mesleki hassasiyetler ve mevzuat gereği, şirketi tüm kişi ve kurumlar nezdinde temsil etmek üzere C sınıfı İş Güvenliği Uzmanı, Uzman/Bilirkişi, TKDK İpard Proje Danışmanı, Makine Mühendisi Ufuk KOCAKAYA, Afka A.Ş.Yönetim Kurulu Başkanı seçilmiş ve şirket ortağı idareci olarak görev yapmaktadır. AFKA A.Ş Ufuk KOCAKAYA’nın idari sorumluluğu ile faaliyetlerini yürütmektedir.

Afka A.Ş. olarak, şirketimizce, marka–patent hakları ile ilgili olarak temsil ettiğimiz ile ilgili müvekkillerden noter onayı gerektirmeyen, Türk Patent ve Marka Kurumuna sunulmak üzere vekâletname alınmaktadır. Sair işler ve iş takipçileri için evrak ve belge alım/teslimine dair, yazılı talep ve kısmi yetkili vekâletnameler alınmaktadır.

Afka A.Ş. tüzel kişiliği, avukatlık hizmetleri ile alakalı hukuki danışmanlık vermediği gibi avukatlık hizmetleri ile alakalı bir vekillik işlemi ve vekâlet kabul etmemektedir.

Afka A.Ş. tüzel kişiliği, kişi ve kurumları, yargısal işlem yapan makamlar nezdinde temsil etmez, adli işlemlerini takip etmez, adli işlem yapan makamlardan belge talebi ve tedarikinde bulunmaz, böyle bir süreçte yer almaz, yargısal faaliyetlerin hiçbir aşamasında temsilci/vekil olarak bulunmaz.

Afka A.Ş. olarak, iş bu çalışma alanlarımız kapsamında, tüm müvekkil, müşteri ve danışanlarımıza akli, makul, uygulanabilir gerçekçi ve şüpheden uzak çözümler sunmaktayız.

AFKA FİKRİ HAKLARI DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ

Afka Dökümanlar

PDF, WORD, EXCEL

Bizi Tercih Edenler

Afka Dostları

Afka Şubeler

Denizli(Merkez) Ankara Antalya Diyarbakır Erzurum İstanbul Samsun
Design & Application: technoone