Marka Sorgula

KURUCUNUN ÖZGEÇMİŞİ

(TARİHÇE-İ HAYAT)

Avukat ve Marka Vekili Abbas KOCAKAYA, 1979 yılında Nazilli’de doğmuştur. Sırasıyla Nazilli Çapahasan İlkokulu, Nazilli Sümer Ortaokulu ve son olarak Nazilli Lisesinden 1996’da mezun olmuştur. Yükseköğrenimini 1996–2000 yılları arasında İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamlamıştır.

Mezuniyetinden sonra Nazilli ve İzmir’deki Hukuk Bürolarında 1yıllık avukatlık stajını tamamlamıştır. Kısa dönem askerlik vazifesinin ardından, avukatlık yemini ederek 03.03.2003 tarihinde Denizli Barosu nezdinde serbest avukat olarak mesleğine başlamış ve AFK HUKUK BÜROSU’NU kurmuştur.

Avukat ve Marka Vekili Abbas KOCAKAYA’NIN kurduğu AFK HUKUK BÜROSU, pek çok avukat stajyeri yetiştirdiği gibi aynı zamanda başka Hukuk Bürolarında yetişip AFK HUKUK BÜROSUNDA mesleğe başlamış ve nitelik kazandırılmış olan pek çok avukat mesleğe kazandırılmıştır.

Avukat ve Marka vekili Abbas KOCAKAYA’NIN kuruduğu AFK HUKUK BÜROSUNDA hukukçuluk–avukatlık mesleğinin olmazsa olmazı olan, mesleğin icrasında en az bir avukat kadar önemli olan, avukat kâtibi adliye/büro elemanı ve avukat sekretaryası vasfında olan pek çok avukat yardımcısı mesai arkadaşını hukuk camiasına kazandırmıştır.

Avukat ve Marka Vekili Abbas KOCAKAYA, mesleğine devam ederken pek çok marka–patent davasında taraf vekili olmasından esinlenerek Fikri ve Sınaî Hakların tescil ve sair işlemler aşamasında kişi ve kurumları temsil yetkisi manasına gelen ve müvekkilleri Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde temsil etmek için zaruri olan marka vekilliği sınavına girmiş ve 2013 yılında başarılı olduğu sınavın ardından kişi ve kurumlara marka vekili olarak da hizmet vermeye ve temsil etmeye başlamıştır.

Avukat–Marka Vekili Abbas KOCAKAYA, Marka–Patent tescili, koruması ve danışmanlığı, Hibe-Teşvik-Kredi Proje Danışmanlığı,/Uygulaması, Trafik–İş Kazaları Bedeni-Maddi Hasar, Tıbbı Hata konularında Uzman Mütalaası hazırlama, Finans ve Enerji Analizi ve Kredi Sözleşmeleri Denetleme, Fizibilite Raporlama-Danışmanlığı, Gayrimenkul Danışmanlığı, Bilişim ve Sosyal Medya Danışmanlığı, Sosyal Güvenlik Danışmanlığı, Mali Mevzuat Danışmanlığı ve sair pek çok konuda Uzman Mütalaası hizmeti ile Türkiye genelinde şubeler ve çalışanları ile Marka Patent müvekkilleri ve diğer işlerde, danışanlarına hizmet vermek üzere pek çok konuya dair, uzmanlaşmış kişileri bir araya getirerek KÜLLİYE tarzında (uzmanlaşmış kadrolarların ve çözüm ortaklarının bir çatı altında toplanarak bir arada hizmet vermesi şeklinde) hizmet veren Denizli merkezli olarak 2014 yılında AFKA Fikri Hakları Danışmanlık AŞ’ yi kurmuştur.

AFKA AŞ nin de Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde vekiller siciline kayıtlı marka vekilliğini yapmaktadır.

Avukat ve Marka Vekili Abbas KOCAKAYA sigorta hukuku (sigortalanmış risklerin takip tasfiyesi), marka hukuku, ticaret hukuku fikri ve sınaî haklar hukuku, icra hukuku, şirketler hukuku, gayrimenkul hukuku, bedeni ve maddi hasarlar hukuku, tüketici hukuku, enerji hukuku alanlarında çalışmalar yapmış ve bunları sürdürmektedir.

Avukat ve Marka Vekili Abbas KOCAKAYA, Marka Vekilliği, Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk, Temel Bilirkişilik, Tüketici Hukuku alanlarında eğitimler almıştır Denizli Adliyesinde bedeni hasarlar, aktüerlik bilirkişiliği sicilinde kayıt ile görev yapmıştır.

Avukat ve Marka Vekili Abbas KOCAKAYA, ülke genelinde gençlerin ahlaki ve ruhi gelişimlerine katkı sağlama amacıyla kurulmuş olan Denizli, Aydın, Uşak, İstanbul ve ülke genelinde faaliyette bulunan ulusal ve uluslararası vakıf ve derneklerde (STK'LARDA) gönüllü faaliyetler yürütmektedir. Çeşitli mecmualarda yayınlanmış yazıları mevcuttur.

 

Afka Dökümanlar

PDF, WORD, EXCEL

Bizi Tercih Edenler

Afka Dostları

Afka Şubeler

Denizli(Merkez) Ankara Antalya Diyarbakır Erzurum İstanbul Samsun
Design & Application: technoone