Marka Sorgula

FİNANS VE KREDİ ANALİZLERİ

Şirketimizce, müşterilerimizin yapacakları yatırımın zaman ve zemini göz önüne alınarak finans ihtiyaçları için, başta hibe teşvik ve kredi için imkânları değerlendirilerek, (Hibe bölümünde tafsilatı vardır.) ihtiyacı olan analizleri yapılmaktadır.

Müşterilerimize, sair banka ve diğer finans kurumlarından talep ettikleri, kredilerle alakalı kendilerinden talep edilen tüm masraf ve ücretlerin oranlarının rayiç olup olmadığını mevcut ve geçmiş döneme ilişkin olarak da, gerekli tüm sözleşme ve evrakların tarafımıza sunulmasının ardından, analizler yapılarak raporlama sunulmaktadır.

Mahkemeler, hakem kurulları, arabuluculuk işlemleri gibi müşterilerimizin hak arama faaliyetlerine başlayacakları veya başladıkları dönemlerde uzman mütalaası kapsamında olmak üzere çekilen kredilerdeki banka ve finans kurumunca müşteriden alınan “Gayrimenkul değerleme, ipotek tesisi, ipotek kaldırma, erken kredi kapama, dosya masrafları, ticari kredi dosya masrafları, masrafların ülkemizdeki rayici gibi sair konuları mütalaa şeklinde raporlamaktadır.

Afka Fikri Hakları Danışmalık AŞ olarak, hem bu konularda fizibilite ve danışmalık hizmeti vermekte hem de gerek duyulduğunda Uzman Mütalaaları ve Teknik Raporlamalar başlığında izah edilen usulde kullanılmak üzere uzman görüşü ve teknik raporlar hazırlayarak da müşterilerimize hizmet vermekteyiz.

 

Afka Dökümanlar

PDF, WORD, EXCEL

Bizi Tercih Edenler

Afka Dostları

Afka Şubeler

Denizli(Merkez) Ankara Antalya Diyarbakır Erzurum İstanbul Samsun
Design & Application: technoone