Marka Sorgula

GES Nedir, Güneş Enerjisi Santrali Nedir?

Bilindiği üzere güneşe enerjisi en temiz yenilenebilir enerji kaynağıdır. Peki, güneş enerjisi nasıl üretilir? Güneş enerjisi, güneş panelleri sayesinde güneş enerji santrallerinde üretilmektedir. Güneş enerji santralleri (GES), güneş ışıklarından gelen enerji parçalarını elektrik enerjisine çeviren santrallerdir. GES’lerde kullanılan paneller oldukça büyüktür. Mantık olarak güneş enerjisi ile çalışan hesap makineleri ile benzerdir. Fakat güneş enerji santrallerinde büyük güneş pilleri kullanılmaktadır. Bu pillerin ana maddesi, galyum arsenittir ve kristal silisyumdur. Güneş panellerine gelen ışıklar, paneller sayesinde enerjiye dönüştürülerek büyük güneş pillerine veya akülere depo edilmektedir. Bunu yapan sistemlere ise Güneş Enerji Santrali (GES) denilmektedir. GES, güneş enerji santralinin kısaltılmış halidir. Güneş enerji santralleri kurulum olarak maliyetli olsa da, kullanılacak malzemeye ve tesisin, büyüklüğüne, zemin özelliklerine ve coğrafi konumuna göre farklılık göstermektedir. Temiz, depolaması kolay ve sınırsız bir kaynak olduğundan dolayı günümüzde sıklıkla güneş enerji sistemlerini görmekteyiz.

Güneş Enerjisi Nedir?

Yeryüzünün en temiz yenilenebilir enerji kaynağı olan güneş enerjisi, aslında ışıma enerjisidir. Bu enerjinin büyük bir kısmı hidrojenden oluşmaktadır. Bu sebeple yeryüzünün en temiz yenilenebilir enerji kaynağı olarak bilinmektedir. Güneş içerisinde bulunan hidrojenlerin helyuma dönüşmesi sırasında açığa çıkan ışıma enerjilerine güneş enerjisi denilmektedir. Dünya dışında bu enerji neredeyse sabittir ve 1370 W/m2 güce sahiptir. Bu gücün yeryüzündeki gücü maksimum 1100 W/m2’dir. Bu ışınımlar güneş panelleri sayesinde elektrik enerjisine çevrilmektedir. Bunu yapan sistemlere de “Güneş Paneli Sistemi” veya “Solar Panel Sistemi” denilmektedir. Türkiye konum itibari ile güneş enerji sistemlerine oldukça elverişlidir. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de günden güne güneş panelleri hayatımıza girmektedir. Diğer yenilenebilir enerji kaynaklarına göre daha temiz ve az maliyetli olduğu için hızla yayılmakta ve kullanılmaktadır. Dünya üzerinde güneş enerjisinden elektrik üretim oranı artış göstermektedir. Günümüzde güneş paneli tarlaları, güneş paneli arazileri ve fabrika çatılarında sık sık kullanılmaktadır.


Güneş Enerjisinin Avantajları Nelerdir?

• Güneş enerjisi en temiz yenilenebilen enerji kaynağıdır.
• Tükenmeyen enerji kaynağıdır.
• Enerjiye ihtiyaç duyulan hemen hemen her alanda kullanılabilir.
• İşletme maliyeti oldukça azdır.
• Doğal ve çevreci enerji kaynağıdır. Çevreye zararlı atıkları yoktur.
• Dışarı bağımlı değildir. Ekonomik bunalımlardan etkilenmez.

 

Afka Dökümanlar

PDF, WORD, EXCEL

Bizi Tercih Edenler

Afka Dostları

Afka Şubeler

Denizli(Merkez) Ankara Antalya Diyarbakır Erzurum İstanbul Samsun
Design & Application: technoone