Marka Sorgula

YEŞİL ALAN -HUKUKİ EL ATMA ÇÖZÜMLERİ

Uygulama imar planlarında umumi hizmetlere ve resmî kurumlara ayrılmak suretiyle mülkiyet hakkının özüne dokunacak şekilde tasarrufu hukuken kısıtlanan taşınmazlar hakkında, uygulama imar planlarının yürürlüğe girmesinden itibaren beş yıllık süre içerisinde imar programları veya imar uygulamaları yapılır ve bütçe imkânları dâhilinde bu taşınmazlar ilgili idarelerce kamulaştırılır veya herhâlde mülkiyet hakkını kullanmasına engel teşkil edecek kısıtlılığı kaldıracak şekilde imar planı değişikliği yapılır/yaptırılır. Bu süre içerisinde belirtilen işlemlerin yapılmaması hâlinde taşınmazların malikleri tarafından uzlaşma süreci ve İmar Kanunu’nda öngörülen idari başvuru ve işlemleri tamamlandıktan sonra taşınmazın kamulaştırmasından sorumlu idare aleyhine idari yargıda dava açılabilir.

Hukuki El Atmada öyle bir mağduriyet doğurmaktadır ki telafisi çok güçtür. Örneğin kendi mülkü bir park-bahçe olarak imar planında ayrılan kişi, öncelikle 5 yıl (imar planının kesinleşmesi ardından) ilgili belediye tarafından bu taşınmazın kamulaştırılması yada trampası için beklemek zorundaydı. Bu süre içerisinde mülk sahibi yerini satmaya çalışsa, alıcı belediyeye başvurup imar durum belgesi istediğinde buranın park bahçe olarak ayrıldığını öğrenerek almaktan vazgeçmekteydi.Mülkünü satamayan vatandaş bu kez inşaat yapmaya ya da yapılı binasını yıkıp yerine yeni bir bina yapmak için ruhsat başvurusunda bulunsa mülkünün yeşil alan olası hasebiyle inşaat izni alamamaktaydı.Bu konuda, yargısal süreçlere başvurulmuş ve vatandaş lehine kararlar çıkmıştır.Bu kararlarla vatandaş ya inşaat izni almış yada mülkünün bedelini yada ona bedel trampayla yeni mülk alarak mağduriyetini gidermiştir.Fakat bu tarz dava ve taleplerin çoğalması ardından hem yerel idare hem de merkezi idare milyarlarca dolar tazminat yada trampa talepleri ile karşılaşma riskiyle karşı karşıya gelmiş ve kamu menfaati gözetilerek Kamulaştırma Kanununa geçici 11.md eklenerek, bu kapsamındaki taşınmazlar için ilgili 5 yıllık süreler ve (bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce tasarrufu hukuken kısıtlanan taşınmazlar hakkında aynı fıkrada belirtilen süre) bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren başlar hükmü ile bu tarz taleplerin bize göre en erken 07.09.2021 den sonra söz konusu olabileceği anlaşılmaktadır.

Web sitemizdeki talep formu, e-posta ve telefonlar vasıtasıyla tarafımıza ulaşmanız ardından bu konuda ilgili bilgilendirmeler yapılarak, süreç ve ücretlerde mutabık kalınması ve sözleşme imzalanması ardından danışmanlık ile başlayan hizmetimiz istenirse mülkün tapusunun (hukuki olarak idareye bu konuda ek süre kazandırılmış olsa da idarenin bu süreyi gerek takas gerek de nakit ya da başkaca ödeme vasıtaları ile nihayette bitirmek için değerlendirmek zorunda olması karşısında) tescili aşamasına kadar devam etmektedir.

Afka Dökümanlar

PDF, WORD, EXCEL

Bizi Tercih Edenler

Afka Dostları

Afka Şubeler

Denizli(Merkez) Ankara Antalya Diyarbakır Erzurum İstanbul Samsun
Design & Application: technoone