Marka Sorgula

İŞ FİKRİ DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ

2000’li yıllarda bilgiye ulaşım şimdiki gibi kolay değildi. Bilgisayarların az olduğu, teknolojinin şimdiki gibi yoğun olarak kullanılmadığı dönemdi bu dönemler. Bu nedenle bilgiye de kolay ulaşılamıyordu ve bunun içinde bilgiye ulaşmak çok pahalı idi. Küreselleşme o kadar hızlı ilerliyor ki artık bilgiye ulaşım eskisi gibi zor değil. Bilgisayarla vasıtası ile istenilen bilgiye çok kısa sürede ulaşabiliyor insanlar. Ancak şimdi de o kadar bilgi çokluğu var ki bu defa bu bilgileri kullanma güçlüğü çekiliyor. Başka bir ifade ile bilgi kirliliği yaşanmaktadır. Dolayısıyla günümüzde bu sefer de bilgiyi yorumlamak çok pahalı hale geldi. Doğru bilgiyi doğru yerde, doğru zamanda ve doğru hedef gruplarla paylaşmak revaçta.

İşletmeler açısından Rekabetin uç seviyelerde olduğu, diğerlerinden farklı olma arzu ve istekleri ar-ge ve inovasyon çalışmalarını gerekli kılmaktadır. Türkiye’de metropol illerde faaliyet gösteren işletmeler kurumsallık çalışmalarına hız vermişler ve diğerlerinden nasıl farklı olabiliriz ve nasıl rekabet edebiliriz sorularını cevaplandırma gayreti içerisinde çalışmalarını sürdürmektedirler. Taşrada ise halen geleneksel yöntemlerle ticaret yapmaya devam eden ticaret erbapları çoğunluktadır. Kurumsal olmayan işletmeler ulusal ve uluslararası pazarlarda satış yapmakta zorlanmaktadırlar. Büyüme hedefleri var ama nereden başlayacaklarını bilemiyorlar. Bilgi ve kaynak var ancak bu bilgi ve kaynağı nasıl kullanılır onun becerisi yok.

Özellikle son 10 yıl içerisinde tarım hayvancılıktan, turizm sektörüne kadar mal ve hizmet sektörlerinde ciddi manada geri ödemesiz mali kaynakların dağıtıldığı dönem olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak bu mali kaynakları kullanmanın da belli bir kuralı ve yöntemi var. İşte bu noktada bilginin yorumlanması gündeme geliyor. Kendi ihtiyaçlarını iyi tanımlayan, eksiklik olarak gördüğü noktaları detaylı analiz edebilen bir zihniyet bu mali kaynaklardan ciddi manada istifade etmeme gibi bir ihtimal yoktur.

Bu nedenle, AFKA Fikri Hakları ve Danışmanlık A.Ş olarak, sigortacılık, finans, tarım ve hayvancılık, imalat ve pek çok sektörde ve aha birçok konuda yatırımcıların ve yeni girişimcilerin mevcut durumlarını detaylı olarak analiz etmek suretiyle kendilerine bir yol haritası çıkararak bir iş fikir ortaya çıkarmada teknik destek sağlamaktayız. Bu nedenle gerek yeni işletmelere gerekse mevcut işletmelere ortak akıl birliği ile bilgiyi yorumlamak suretiyle kendilerine uygun iş fikri senaryoları üreterek doğru bilginin doğru zamanda doğru kişilerle buluşmalarına katkı sağlamayı hedeflemekteyiz.

 

Afka Dökümanlar

PDF, WORD, EXCEL

Bizi Tercih Edenler

Afka Dostları

Afka Şubeler

Denizli(Merkez) Ankara Antalya Diyarbakır Erzurum İstanbul Samsun
Design & Application: technoone