Marka Sorgula

KOSGEB

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Türkiye'deki küçük ve orta ölçekli işletmelerin ekonomideki rolünü ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini artırmak ve sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek amacıyla kurulmuş kamu kurumudur.

Temel hedefi yeni işletmelerin açılmasına teşvik etmek ve girişimciyi eğitimsel ve mali anlamda desteklemektir. Bu şekilde ekonomiye dolaylı olarak katkı sağlamak için vardır. KOSGEB’in verdiği destekler arasında; KOBİ proje destek programı, kredi faiz desteği, işbirliği güç birliği destek programı, Ar-ge, genel destek programı, tematik proje destek programı, laboratuvar hizmetleri, gelişen işletmeler piyasası KOBİ destek programı yer almaktadır.

Kosgeb genel olarak sınıflamak gerekirse, 13 farklı sektörde destekleme vermektedir. Bu 13 farklı sektörü, uygun olan destekleme programları ile desteklemektedir. Kosgeb tarafından desteklenen sektörler genel başlıklar altında aşağıdaki gibidir.

 1. Madencilik ve Taş Ocakçılığı

 1. İmalat

 1. Elektrik, Gaz, Buhar Ve İklimlendirme Üretimi Ve Dağıtımı

 1. Su Temini; Kanalizasyon, Atık Yönetimi Ve İyileştirme Faaliyetleri

 1. İnşaat

 1. Toptan Ve Perakende Ticaret; Motorlu Kara Taşıtlarının Ve Motosikletlerin Onarımı

 1. Ulaştırma Ve Depolama

 1. Konaklama Ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri

 1. Bilgi ve İletişim

 1. Mesleki, Bilimsel Ve Teknik Faaliyetler

 1. İdari Ve Destek Hizmet Faaliyetleri

 1. Kültür, Sanat, Eğlence, Dinlence Ve Spor

 1. Diğer Hizmet Faaliyetleri

Girişimcilik Destek Programlarının Genel Amacı:

 • Girişimciliğin desteklenmesi

 • Girişimciliğin yaygınlaştırılması

 • Başarılı işletmelerin kurulması 

Programdan Kimler Yararlanabilir?

 • Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler

 • Girişimciler 

 • İşletici Kuruluşlar (İş Geliştirme Merkezi’ni yönetmek üzere kurulan tüzel kişilik)

 

Genel Destek Programı Programın Amacı

 • Proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ’lerin de mevcut KOSGEB desteklerinden faydalanması

 • KOBİ’lerin kaliteli ve verimli mal/hizmet üretmelerinin sağlanması,

 • KOBİ’lerin rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek amacıyla genel işletme geliştirme faaliyetlerinin teşvik edilmesi,

 • KOBİ’lerin yurt içi ve yurt dışı pazar paylarını artırmak amacıyla tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesi,amacıyla işletmelerin desteklenmesidir.

Destek Unsurları: Yurt İçi Fuar Desteği, Yurt Dışı İş Gezisi Desteği, Tanıtım Desteği, Eşleştirme Desteği, Nitelikli Eleman İstihdam Desteği, Danışmanlık Desteği, Eğitim Desteği, Enerji Verimliliği Desteği, Tasarım Desteği, Sınai Mülkiyet Hakları Desteği, Belgelendirme Desteği,Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği, Bağımsız Denetim Desteği, Gönüllü Uzmanlık Desteği, Lojistik Desteği

İŞBİRLİĞİ GÜÇ BİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI PROGRAMIN AMACI

KOBİ’lerin işbirliği-güçbirliği anlayışıyla bir araya gelerek; ortak tedarik, ortak tasarım, ortak pazarlama, ortak laboratuar, ortak imalat, ortak hizmet sunumu ve benzeri konular ile Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji alanlarında hazırlayacakları ortak imalata yönelik işbirliği-güçbirliği projelerinin desteklenmesi amaçlanmaktadır.

İŞBİRLİĞİ - GÜÇBİRLİĞİ ORTAKLIK MODELLERİ

- Proje ortağı işletmeler mevcudiyetlerini koruyarak kurulacak işletici kuruluşa ortak olmaları,

- Proje ortağı işletmelerin bir kısmı ya da tamamı kendilerini feshederek kurulacak işletici kuruluşa dâhil olmaları,

- Proje ortağı işletmelerin bir kısmı kendilerini feshederek ortaklardan birinin bünyesinde birleşmesi gerekmektedir. Ayrıca, proje başvurusunda, işbirliği-güçbirliği amacı ile en az 5 (beş) işletmenin bir araya gelmesi şartı aranır. Projenin, Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji alanlarında gerçekleştirilecek olması durumunda ise en az 3 (üç) işletmenin bir araya gelmesi yeterlidir.

DESTEKLENECEK PROJE KONULARI 

·Hammadde, ara mamul, mamul, lojistik ve diğer hizmetleri daha hızlı ve ucuz temin edebilmeleri amacıyla ortak tedarik,

·Üretim ve hizmet kapasitelerini, çeşitlerini, verimliliğini ve kalitelerini artırmak amacıyla   ortak imalat ve hizmet sunumu,

·Ürün ve hizmet kalitelerini yükseltmek, ulusal ve uluslararası pazar paylarını artırmak, marka imajı oluşturmak, uluslararası pazarın ihtiyaçlarına cevap vermeleri amacıyla ortak pazarlama,

·Ürün ve hizmet standartlarını geliştirmeleri amacıyla ortak laboratuvar,

·Müşteri istekleri ve pazarın talebi doğrultusunda ürün ve hizmet geliştirmeleri, ürettikleri ürün ve hizmetleri yeni pazarlara sunmaları amacıyla ortak tasarım ve benzeri alanlarda ortak sorunlara ortak çözümler getiren, maliyet düşürücü ve rekabet avantajı sağlayıcı nitelikteki projeler ile Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji Alanlarında ortak imalata yönelik gerçekleştirilecek İşbirliği-Güç birliği Projeleri işletici kuruluş marifetiyle desteklenir

Şirketimizce, web sitemizdeki hizmet talep formu, e-posta ve telefonlar vasıtasıyla tarafımıza ulaşmanız ardından bu konuda ilgili bilgilendirmeler yapılarak, süreç ve ücretlerde mutabık kalınması ve sözleşme imzalanması ardından tarafımızca danışmanlık ve iş takip hizmeti verilmekteyiz.

Afka Dökümanlar

PDF, WORD, EXCEL

Bizi Tercih Edenler

Afka Dostları

Afka Şubeler

Denizli(Merkez) Ankara Antalya Diyarbakır Erzurum İstanbul Samsun
Design & Application: technoone