Marka Sorgula

KREDİ GARANTİ FONU (KGF)

Kredi Garanti Fonu Temmuz/1991 tarihinde kurulan, 1993 tarihinde Halk Bankası ile ilk protokol Anlaşmasını yapmış, Temmuz/1994 tarihinde ise Merkez Onay Komisyonunun kurulması ile birlikte ilk kefaletini vermiş olan bir Tüzel kişiliktir.

Kredi Garanti Fonu (KGF), küçük ve orta ölçekli işletmeler için sağladığı kefaletle bu işletmelere destek vermekte, yatırımlarının ve işletmelerinin finansmanında banka kredisi kullanmalarını mümkün hale getirmekte.

KGF kefaletlerindeki temel amaç Genç ve Kadın Girişimciliğin Geliştirilmesi. Yenilikçi yatırımların gerçekleştirilmesi, ileri teknoloji içeren küçük girişimler, ihracatın desteklenmesi, istihdam artışı sağlayacak yatırımlar ve bölgesel kalkınma amaçlı yatırımlar KGF kefaletlerinde öncelikli olarak değerlendirilen konulardır.

Kimler Yararlanabilir?

Türkiye’nin bütün yörelerindeki KOBİ’ler, esnaf ve sanatkârlar, tarımsal işletmeler ve çiftçiler, kadın ve genç girişimciler KGF kefaleti için başvurabilirler.

Kefaletin Maliyeti Nedir?

Kefalet talebinde bulunan firmaların değerlendirmeye alınabilmesi için, maktu bir inceleme ücreti alınır. Talebin uygun bulunması ve kredinin KGF’nin kefaleti ile kullanılması durumunda da, kredi vadesi boyunca her yıl peşin olarak, kefalet bakiyesi üzerinden, kefaletin nakdi, gayri-nakdi veya diğer özelliğine göre, yıllık %1 ile %2 arasında değişen oranlarda komisyon alınır.

Kefalet Limiti Ne Kadardır?

Bir KOBİ için kefalet üst limiti 1.000.000 TL, bu KOBİ’nin doğrudan ya da dolaylı olarak risk grubu oluşturduğu işletmeler için ise kefalet üst limiti 1.500.000 TL.

Değerlendirme Kıstasları Nelerdir?

 •  Proje, kredilendirme ilkelerine uygun  ancak teminat yetersizliği nedeniyle krediye erişim güçlüğü içinde olmalı

 •  Proje  “karlı”, “gerçekleştirilebilir” ve  “sürdürülebilir” olmalı

 •  Projeyi yürütecek yönetim kadrosu proje becerisi ve mesleki deneyime sahip olmalı.

 •  Proje istihdam artışı sağlamalı ve istihdamı korumalı.

 •  Proje “kabul edilebilir” risklere sahip olmalı.

 •  Proje, çevreye karşı duyarlı ve saygılı olmalı.

Hangi Tür Kredilere Kefalet Verilir?

İşletme ihtiyacına dönük her türlü kredi için kefalet verilmekte olup, kredi türü konusunda bir sınırlama bulunmamakta. Bu uzun vadeli bir yatırım kredisi olabileceği gibi, borçlu cari hesap şeklinde nakdi bir kredi ya da akreditif ve teminat mektubu gibi gayri nakdi bir kredi de olabilir.

 •  Yeni İş Kurma

 •  Mevcut Tesisin Genişletilmesi

 •  Hammadde Temini

 •  Yeni Teknoloji Kullanımı

 •  Yeni İş Yerine Taşınma

 •  Nakit Sıkıntısını Giderme

 •  İhracatın Finansmanı

 •  İthalatın Finansmanı

 •  Teminat Mektubu Amaçlı Krediler

 •  Finansal Kiralama

 •  KOBİ’lerin Kullandığı Diğer Nakdi ve Gayrinakdi Krediler

Şirketimizce, web sitemizdeki hizmet talep formu, e-posta ve telefonlar vasıtasıyla tarafımıza ulaşmanız ardından bu konuda ilgili bilgilendirmeler yapılarak, süreç ve ücretlerde mutabık kalınması ve sözleşme imzalanması ardından tarafımızca danışmanlık ve iş takip hizmeti verilmektedir.

Afka Dökümanlar

PDF, WORD, EXCEL

Bizi Tercih Edenler

Afka Dostları

Afka Şubeler

Denizli(Merkez) Ankara Antalya Diyarbakır Erzurum İstanbul Samsun
Design & Application: technoone