Marka Sorgula

 

EKONOMİ BAKANLIĞI MARKA-PATENT DESTEKLERİ

MARKA VE TURQUALITY DESTEĞİ: 2006/4 Sayılı Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması, Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi ve Turquality’nin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ kapsamında şirketler faydalanabilmektedir.

AMAÇ

Markalaşma bilinci ve sürecini hızlandırmak

Mallarımızın dış pazarlara girişini ve tutundurulmalarını kolaylaştırmak

Olumlu Türk malı imajı sağlamak ve yerleştirmek

Dünya çapında markalar oluşturmak

DESTEK SÜRESİ: 4 YIL, DESTEK ORANI: %50 YILLIK 200.000.TL’dir

SERTİFİKASYON VE RUHSATLANDIRMA DESTEĞİ: DESTEK SÜRESİ: 4 YIL, DESTEK ORANI: %50 YILLIK 1.000.000.TL’dir

KOSGEB TARAFINDAN; SINAİ MÜLKİYET HAKLARI DESTEĞİ

İşletmelerin; Türk Patent Enstitüsü (TPMK) veya muadili yurt dışı kurum/kuruluşlardan; Patent Belgesi, Faydalı Model Belgesi, Endüstriyel Tasarım Tescili Belgesi, Entegre Devre Topografyaları Tescil Belgesi almak için başvuru yapılan kurum/kuruluşlara yaptığı ödemelere ve TPE’den alınan belgeler için patent vekili giderlerine, TPMK muadili yurt dışı kurum/kuruluşlardan alacakları Marka Tescil Belgeleri için başvuru yapılan kurum/kuruluşlara yaptığı ödemelere destek verilir.

Yurt Dışı Marka Tescil Belgesi Desteğine, Yurt İçi Marka Tescil Belgesi sahibi işletmeler başvurabilir. (TPE’den alınacak her bir belge için işletmeye sağlanacak desteğin üst limiti 5.000 (beşbin) TL, TPE muadili yurt dışı kurum/kuruluşlardan alınacak her bir belge için ise desteğin üst limiti 10.000 (onbin) TL’yi geçemez.Program süresince desteğin üst limiti 30.000 (otuzbin) TL’dir.

KOSGEB BELGELENDİRME DESTEĞİ

İşletmelerin; Türk Standartları Enstitüsü (TSE), Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) ve TÜRKAK tarafından akredite edilmiş kurum/kuruluşlardan akredite oldukları konularda alacakları ürün, sistem, personel, laboratuvar akreditasyon belgeleri ve TÜRKAK tarafından her hangi bir konuda akredite edilen belgelendirme kuruluşlarından alacakları İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (OHSAS) belgesine ilişkin giderlere destek verilir. Bu destek belge için ödenen ücreti (müracaat ve dosya inceleme, tetkik, denetim, belge ücreti) kapsar.

Her bir belge için destek üst limiti 2.500 (ikibinbeşyüz) TL’yi, ISO/IEC 15408, ISO/IEC 19790, ISO/IEC 24759, ISO/IEC 15504, TS 13298, ISO 9241-151, ISO/IEC 25051, ISO/IEC 40500:2012, ISO/IEC 12207 ve ISO/IEC 15288 kapsamlarındaki belgeler için ise destek üst limiti 10.000 (onbin) TL’yi geçemez.

Yine devletin bazı kurumlarının, TUBİTAK’IN ve çeşitlik Bakanlıkların zaman zaman ve deşik süre ve şarlarda destekleri olmaktadır.

Şirketimizce, web sitemizdeki hizmet talep formu, e-posta ve telefonlar vasıtasıyla tarafımıza ulaşmanız ardından bu konuda ilgili bilgilendirmeler yapılarak, süreç ve ücretlerde mutabık kalınması ve sözleşme imzalanması ardından tarafımızca danışmanlık ve iş takip hizmeti verilmekte

Afka Dökümanlar

PDF, WORD, EXCEL

Bizi Tercih Edenler

Afka Dostları

Afka Şubeler

Denizli(Merkez) Ankara Antalya Diyarbakır Erzurum İstanbul Samsun
Design & Application: technoone