Marka Sorgula

YATIRIM ve KREDİ FİZİBİLİTE RAPORLARI

Özellikle Türkiye’nin Avrupa Birliği müzakere sürecinin başlamasıyla birlikte katılım öncesi Mali yardımlar sayesinde son 10 yıl içerisinde ciddi manada her alanda yatırımlar hızlanmıştır. Ağırlıklı olarak imalat sektöründe kendini hissettiren yatırımların %70’i ihracata dönük yaşanmıştır. Bunu enerji, Tarım ve Hayvancılık, Turizm gibi sektörler takip etmektedir. Bu tür yatırımlarda gerek AB ve gerekse iç kaynaklı desteklerden faydalanıldı ise de yatırım tamamlama noktasında birçok işletmeler sabit ve işletme yatırımlarında kredi mekanizmalarını kullanmışlar ve halen de kullanmaya devam etmektedirler. Diğer taraftan Kredi garanti Fonunun bu tür yatırımlarda garantör sıfatını üstlenmesi yatırımcılar için oldukça cazip imkânlar olarak kabul edilmiştir. Bu nedenle, AFKA Fikri Hakları Ve Danışmanlık A.Ş olarak yatırımcıların gerek iç kaynaklı ve gerekse dış kaynaklı orta ve uzun vadeli borçlanmalarında yapılabilirlik fizibilite dosyalarının hazırlanmasında daha önce kendisini bu konuda ispatlamış öncü bir kuruluş olarak sahada hizmet vermektedir. İşletmelerin ihtiyaç duydukları finansmanın nerede, ne zaman ve ne amaçla kullanacağını, yatırımın geri dönüş süresini, karlılık derecesinin hesaplanması ve rantabl bir yatırım olduğunun sayısal verilerle maliyet muhasebesi kuralları içerisinde profesyonel bir yaklaşımla finans kuruluşuna sunabilecek hale getirilmesi yatırımcıların ihtiyaç duydukları fon kaynağına ulaşmalarında ciddi bir kaynak niteliği taşımaktadır. Bunun için;

  1. İşletmenin mevcut durumu değerlendirilmesi,

  1. İhtiyaçları,

  1. Kısa, orta ve uzun vadede beklentileri,

  1. Mevcut ve gelecekte ihtiyaç duyulan insan kaynakları,

  1. Menkul ve gayrimenkul mevcutları,

  1. Son üç yıllık mali performansları,

  1. Mamul, yarı mamul ve hammadde temini,

  1. Girdiler ve çıktılar,

  1. Borç ödeme kabiliyetleri,

  1. Var olan borç ödemeleri

Gibi bilgiler kullanılarak yatırımcıya rekabet edebilecek, riskleri en aza indiren ve mevcut risklere karşı da önlemler içeren bir yatırım fizibilite dosyası hazırlanır. Bu çalışma aynı zamanda yatırımların uygulama dönemlerinde de ciddi bir yol haritası olarak kullanabilecekleri içerikte olması uygulayıcıların iş kaybı ve zaman kayıplarını da bertaraf edecek mahiyettedir.

Şirketimizce, web sitemizdeki hizmet talep formu, e-posta ve telefonlar vasıtasıyla tarafımıza ulaşmanız ardından bu konuda ilgili bilgilendirmeler yapılarak, süreç ve ücretlerde mutabık kalınması ve sözleşme imzalanması ardından tarafımızca danışmanlık ve iş takip hizmeti verilmektedir.

 

Afka Dökümanlar

PDF, WORD, EXCEL

Bizi Tercih Edenler

Afka Dostları

Afka Şubeler

Denizli(Merkez) Ankara Antalya Diyarbakır Erzurum İstanbul Samsun
Design & Application: technoone