Marka Sorgula

Entegre Devre Topografyaları

“Entegre Devre”, Elektronik bir işlevi veya bunun yanında diğer fonksiyonları yerine getirmek üzere tasarlanmış, en az bir aktif elemanı olan ve ara bağlantılardan bir kısmının ya da tümünün bir parça malzeme içerisinde ve/veya üzerinde bir araya getirilmiş ara veya son formdaki bir üründür.

“Entegre Devre Topografyası”, Entegre devreyi oluşturan tabakaların üç boyutlu dizilimini gösteren ve herhangi bir formatta sabitlenmiş görüntüler dizisi olup, her görüntü entegre devrenin üretiminin herhangi bir aşamasındaki yüzeyinin tamamının veya bir kısmının görünümüdür.

Orijinal niteliğe sahip entegre devre topografyaları belge verilerek korunur. Söz konusu koruma, entegre devre topografyasının dayandığı, içerik, proses sistem veya tekniklere veya mikro elektronik yarı iletken üründe saklanan bilgiye uygulanmaz. Koruma ayrıca, yapısında koruma altına alınmış bir entegre devre topografyası bulunduran entegre devrenin, herhangi bir üründe kullanılıp kullanılmamasına bağlı değildir.

Bir entegre devre topografyası, yaratıcısının kendi fikri çabası sonucu ortaya çıkmış ve yaratma sırasında entegre devre topografyası üreticileri ve entegre devre topografyası yaratıcıları arasında sıradan olarak kabul edilmiyor ise orijinaldir. Bilinen elemanların ve ara bağlantıların düzenlenmesinden oluşan bir entegre devre topografyası, bütün olarak ele alındığında bir araya getiriliş şekli bakımından orijinallik şartını taşıyorsa korumadan yararlanır.

Tescil edilen entegre devre topografyasına sağlanan koruma;

a) Entegre devre topografyasının, hak sahibi tarafından, veya onun izniyle üçüncü bir kişi tarafından dünyanın herhangi bir yerinde ilk kez ticari açıdan piyasaya sürüldüğü tarihten itibaren iki yıl içinde tescil başvurusunun da yapılmış olması kaydıyla; sözü edilen piyasaya sürülme tarihi veya;
b) Ticari açıdan piyasaya sürümün olmadığı hallerde, tescil başvurusunun yapıldığı tarih,
başlangıç olmak üzere on yıl olup; bu süre, onuncu takvim yılının bitiminde sona erer. 
Bugün için Türkiye'de entegre devre topoğrafyalarının korunmasına yönelik özel bir mevzuat yürürlükte değildir.

KORUMANIN BAŞLANGICI VE SÜRESİ

Tescil edilen entegre devre topografyasının koruma süresinin başlangıcı; tescile konu entegre devre topografyasının, hak sahibi tarafından veya onun izniyle üçüncü bir kişi tarafından, Türkiye’de içinde veya yurtdışında ilk kez ticarî açıdan piyasaya sürüldüğü tarihten itibaren iki yıl içinde tescil başvurusunun da yapılmış olması kaydıyla; sözü edilen piyasaya sürülme tarihidir. Bu şekilde ticarî açıdan piyasaya sürümün olmadığı hâllerde, tescil başvurusunun yapıldığı tarihtir.
Koruma süresi, yukarıda belirtilen koruma süresinin başlangıcından itibaren 10 yıldır. Koruma süresi 10 yılık sürenin dolduğu takvim yılının bitiminde sona erer.
Entegre devre topografyası gizlilik gerektiren hâller dışında, ticarî olarak kullanılmamışsa ve tasarlandığı tarihten itibaren on beş yıl içerisinde tescil için başvurulmamışsa entegre devre topografyasını koruma hakkı talep edilemez.

TESCİL İŞEMLERİ

Türk Patent Enstitüsüne yapılan entegre devre topografyası tescil başvurusu işlemleri incelemesiz sistem esasına dayalı olup, aşağıdaki adımlardan oluşur.
•Şekli inceleme (eksiklerin tamamlanması için 2 ay süre)
•Sicile kayıt ve yayın

 

Afka Dökümanlar

PDF, WORD, EXCEL

Bizi Tercih Edenler

Afka Dostları

Afka Şubeler

Denizli(Merkez) Ankara Antalya Diyarbakır Erzurum İstanbul Samsun
Design & Application: technoone