Marka Sorgula

Fikir ve Sanat Eserleri Kayıt-Tescil

• Sınai Haklara ilişkin stratejilerin planlanması, tasarlanması ve yönetilmesi 
• Sınai Haklara ilişkin değerlendrime ve raporlama 
• Devir ve Lisans Anlaşmalarıın Hazırlanmasında Danışmanlık
• Fikri ve Sınai hakların tescilinde maliyet analizleri 
• Tescil işlemlerinde yaşanan sorunların değerlendirilmesi ve çözüm yollarının belirlenmesi 
• Teknik ve mevzuata dayalı konularda Danışmanlık 
• Sınai hak tescili talep edilen ülkelerde tescil maliyeti ve süre analizleri yapılması
• Uluslararası Anlaşmalar kapsamında tescil taleplerinin maliyet ve süre analizlerinin yapılması,
• Daha önce başlatılmış yurtdışı tescil başvuruları ile ilgili ortaya çıkan durumun değerlendirilmesi ve yaşanan sorunların çözülmesi konusunda danışmanlık,
• İthalat veya ihracat sırasında yaşanan hukuki sorunların değerlendirilmesi ve çözüm önerileri geliştirilmesi
• Yurtdışında sahip olunan hakların etkin korunması için planlama ve hazırlanan planların uygulanması konusunda danışmanlık,
• Firki –Sınai hakarla ilgili olarak Uzman görüşleri hazırlama 
• Serbest ve İşç,i buluşları konularında inceleme ve değerlendirme
• Firki ve Sınai akların izlenmesi
• Fikri ve sınai hakların değer tespitleri

Hukuki Haklar

Aşağıda belirtilen hallerde , marka sahibinin izin alınmadan markasının kullanılmasının önlenmesini talep etme yetkisi vardır.

Markanın tescil kapsamına giren aynı mal veya hizmetlerle ilgili olarak , tescilli marka ile aynı olan herhangi bir işaretin kullanılması,

Tescilli bir marka ile aynı veya benzer olan ve tescilli markanın kapsadığı mal veya hizmetlerin aynı veya benzeri mal veya hizmetleri kapsayan ve bu nedenle halk üzerinde , işaret ile tescilli marka arasında bağlantı olduğu ihtimali de dahil, karıştırılma ihtimali olan herhangi bir işaretin kullanılması,

Aşağıda belirtilen durumlar marka sahibinin talebi üzerine yasaklanabilir:

İşaretin mal veya ambalajı üzerine konulması. Tescilli marka veya logonun başkası tarafından mal veya ambalajı üzerine konulması marka hakkına tecavüz olup, marka sahibinin talebi üzerine yasaklanabilir.

İşareti taşıyan malın piyasaya sürülmesi veya stoklanması. Marka sahibinin izni olmaksızın , markayı taşıyan malların başka bir kişi tarafından piyasaya sürülmesi , marka hakkına tecavüz oluşturur.

İşareti taşıyan malın ithali ve ihracı: Marka sahibinin izni olmadan markayı taşıyan malların yurt dışından ithal edilmesi veya ihraç edilmesi de marka hakkına tecavüzdür. Bu nedenle biz sadece ihracat yapıyoruz, bizim yaptığımız marka taklidi sayılmaz, şeklindeki bir düşüncenin hukuken bir geçerliliği bulunmamaktadır. Bu nedenle Türkiye’de başkası adına tescilli bir markanın, Türkiye pazarına girmeden sadece ihraç amaçlı olarak üretilmesi ve yurt dışına gönderilmesi durumunda “marka sahibinin talebi üzerine”, taklit ürünlere, ürünlerin üretildiği fabrikalarda, depolarda ve ihracat yapılırken “gümrüklerde” el konulabilir ve taklit ürünü üretenler hakkında savcılıklar tarafından “kamu davası” açılabilir.
 

Teşvik ve Uygulama Danışmanlığı 

• Patent, faydalı model ve endüstriyel tasarım hakları ile ilgili teşviklerin alınması için danışmanlık, 
• TUBITAK ve TPE işbirliği ile uygulamaya koyulan Patent Başvuruları Harcamalarının Geri Ödenmesine İlişkin Teşvik konusunda danışmanlık

Uzman görüşleri ve Teknik raporlar 

• Tecavüz davalarında uzman (bilirkişi) görüşü 
• Hükümsüzlük davalarında uzman (bilirkişi) görüşü 
• Tecavüzün olmadığına ilişkin inceleme ve değerlendirmeler ve raporlamalar
• Tüm Fikri ve Sınai Haklarda uzman (bilirkişi) görüşü

Yıllık ücret ve Yenilemeler

• Türkiye’de ve Yurtdışında Yıllık ücret ve yenilemelerin izlenmesi 
• Yıllık ücret ve yenileme ücretlerinin ödenmesi

 

 

 

Afka Dökümanlar

PDF, WORD, EXCEL

Bizi Tercih Edenler

Afka Dostları

Afka Şubeler

Denizli(Merkez) Ankara Antalya Diyarbakır Erzurum İstanbul Samsun
Design & Application: technoone