Marka Sorgula

UZMAN MÜTALAASI (UZMAN GÖRÜŞÜ)

Tüm marka ve sınai mülkiyet haklarına dair davalarına tümden hukuki danışmanlık hizmeti verdiğimiz gibi, sadece bilirkişi raporları, çekişmeye konu markaların dava konusu olmadan önce tarafsız görüşümüzün istenmesi veya marka tescil başvurusu yapmadan önce riskli markaların hukuki süreçleri ve muhtemel sonuçlarına ilişkin talepler gibi sadece karışık bir alan için de hukuki danışmanlık hizmeti ve yazılı ve sözlü mütalaa hizmeti de vermektedir.

Ayrıca önemli projelerin isimlendirme aşamalarında da araştırma, inceleme ve mütalaalarda hazırlanmaktadır. Marka tescil ve sonrasındaki olası hukuki süreçler uzun sürdüğünden önemli projelerin isimlendirme aşamaları dâhil Fikri ve Sınai Mülkiyet Haklarını ilgilendiren konularda yol haritasının mutlaka hazırlanması gerekmektedir.
Öngörülmeyen risklerin sonradan ortaya çıkması nedeniyle katlanmak zorunda kalabileceğiniz maddi ve manevi kayıpları yaşamamak için AFKA AŞ’ nin danışmanlık hizmetlerinden yararlanmanızı ve konuya ilişkin ayrıntıları danışmanlarımızdan edinebilirsiniz.

Danışmanlık hizmetleri kapsamında isteyen müvekkillerine dava öncesi veya süreç içinde ilgili dava ile ilgili hukuki mütalaa hizmetleri de vermektedir.
Öncelikle marka davaları başta olmak üzere temel uzmanlık alanımız olan Fikri ve Sınaî Mülkiyet Hakları ilgili dava ve uyuşmazlıklarda objektif ve tarafsız görüşümüze başvurmak isteyen hak sahiplerine, bireysel olarak iş gören Avukatlara ve Hukuk Ofislerine ilgili dava ve uyuşmazlıkla ilgili hukuki mütalaalar vermekteyiz.

Aynı zamanda müvekkillerimize de marka dava ve uyuşmazlıklarda hukuki ve cezai yollar, muhtemel sonuçları ve önerilen stratejileri içeren yazılı ve sözlü mütalaalar vermekte ve sonrasında konu hakkında ihtiyaç duydukları hukuki danışmanlık desteği sunmaya devam etmekteyiz.

Afka Dökümanlar

PDF, WORD, EXCEL

Bizi Tercih Edenler

Afka Dostları

Afka Şubeler

Denizli(Merkez) Ankara Antalya Diyarbakır Erzurum İstanbul Samsun
Design & Application: technoone