Marka Sorgula

SAKATLIK (BEDEN GÜCÜ KAYBI)

Yaralanmalar nedeniyle kişilerin beden bütünlüğünde kalıcı olarak gerçekleşen sakatlıklar beden gücü kaybına neden olmuş ve bunun sonucu kişinin mal varlığında eylemli olarak eksilme meydana gelmiş ise, bunun tazmin ettirileceği tartışmasızdır.Uygulamada, kalıcı sakatlıklar nedeniyle oluşan beden gücü kaybı yüzünden, kişinin gelirinde ve dolayısıyla malvarlığında bir eksilme meydana gelmemiş olsa dahi, tazminatın gerekeceği kabul edilmekte ve bu, "güç (efor) kaybı tazminatı" diye adlandırılmaktadır.

Genel kurala göre, eğer bu kişi sakatlığı nedeniyle artık çalışamıyorsa, kazanç kaybına uğradığı kabul edilir. Bu kayıp, zarar olarak ele alınıp tazminata dönüştürülecektir. Estetik zararlar için de "güç kaybı tazminatı" istenebilir. Bedensel zarara uğrayan kişinin çalışma koşullarının ağırlaştığı, "kişinin kalıcı sakatlığı nedeniyle oluşan beden gücü kaybı sonucu gelirinde ve dolayısıyla kazancında bir azalma olmasa dahi tazminat ödeneceği" görüşü doktrin ve yargıda kabul görmüş görüştür. Buna göre, beden gücünün belli oranda yitirilmesi durumunda, kişi, yaşıtlarına oranla daha fazla güç (efor) harcamak durumundadır. İşte harcanan bu fazla güç (efor) kaybı yüzünden haksız eylemden zarar gören kişinin tazminat isteme hakkı bulunmaktadır.

Yaralanarak sakat kalan kişi ilk olarak özür oranını göstermekte olan Sağlık Kurulu Raporu alımının (ya da mahkeme safahatında aldırılan rapor) gerçekleştirilmesi gerekir.

Kalıcı sakatlık tazminatı hesaplamasının (tazminat miktarını tayinde) çeşitli kıstaslar vardır:

*Yaş

*Gelir durumu

*Sakatlık oranı

*Kusur (trafik-iş kazası) /hata (hekim kusurunda) oranı

BAKICI/BAKICILIK TAZMİNATI VE HESAPLANMASI

Mağdurun/sakat kalan bir kişinin başkasının yardımına muhtaç olması nedeniyle bir bakıcının bakımına muhtaç hale gelmesi halinde bu tazminat kaleminin de mağdur tarafından sorumlulardan istenebilecek maddi zararlardan olduğu kabul edilmektedir.

Başkasının bakımına muhtaç davacı için bakım giderinin olay tarihinden itibaren hesaplanması gerekir. Asgari ücret (bakıcı hemşire, doktor yada fizik tedavi uzmanı gibi nitelikli bir vasfa sahip ve bu hal şart ise bu kişilere ödenen ücretler üzerinden) bir esas alınmak suretiyle hesaplattırılarak bakıcı ücretinin mağdura ödenmesi gerekmektedir.

Web sitemizde ki talep formu, e-posta ve telefonlar vasıtasıyla tarafımıza ulaşmanız, ilgili belge ve bilgileri tarafımıza sunmanız, görüşmeniz ve istişareler ardından mümkün olan en kısa sürede fiyatlandırma ve ödeme yapılmasından sonra uzman mütalaası e-posta ve kargo yolu ile ıslak imzalı olarak talep edene ulaştırılmaktadır.Emsal raporlarımız da gizlilik esasına göre sitemizde yayınlanmaktadır.

Afka Dökümanlar

PDF, WORD, EXCEL

Bizi Tercih Edenler

Afka Dostları

Afka Şubeler

Denizli(Merkez) Ankara Antalya Diyarbakır Erzurum İstanbul Samsun
Design & Application: technoone