Marka Sorgula

TIBBİ HATA-MALPRAKTİS

Tıbbi uygulama hatalarında ve tıbbi hata oluştuğunda konunun uzman kişilerce incelenerek, gerçek bir tıbbi hata olup olmadığı yönünde yapılacak değerlendirme(görüş-mütalaa), hak arama veya idari ve hukuksal süreçte en önemli dayanaktır. Konunun yargıya intikal etmesi halinde mahkemelerce de bilirkişiler marifeti ile değerlendirme raporları alınmakta ve hüküm buna göre kurulmaktadır. Bu nedenle tıbbi uygulama hatası şüphesi olan bir vakada, konu hukuk bürolarınca yargıya taşınmadan önce uzman kişilerden alınacak objektif nitelikte bir rapor hem hukuksal sürece yön verecek hem de taleplerin yani zararların ne boyutta olduğu tam ve açık şekilde belirlenebilmesine olanak sağlayacaktır. Bu sebeplerle, tarafsız şekilde bir ön çalışma kapsamında raporlama hizmeti/mütalaa alınması hak sahiplerinin haklarına kavuşmasına müspet netice verecektir.

Açılan tıbbi hata başvurularında neredeyse %90, mağdur aleyhine sonuç vermektedir. Fakat kifayetli uzmanların, somut duruma uygun değerlendirmesi ile gerçekçi mütalaalarla olumsuzlukların önüne geçilebilecektir.

Sağlık çalışanlarının çoğu iş hayatında tıbbi hata ile ve neticesinde de şikâyetle karşılaşmaktadır. Ayrıca sağlık hizmetinin verildiği ortamdan, cihazlardan ve organizasyondan kaynaklanan zararlar da söz konusu olabilir. Personel eksikliği, eğitimsiz personel, eski ve niteliğini yitirmiş cihazların tanı ve tedavide kullanılması, SGK ve Bakanlık/Bürokrasideki bazı maslahata aykırı uygulamaları da tıbbi hatalara yol açmaktadır.

MÜTALAA(UZMAN GÖRÜŞÜ) RAPORLAMA SÜRECİ

Web sitemizden bize ulaşan danışanlarımızdan, tıbbi hata, doktor/hekim hatası, iddiaları konusunda görüş soran kişilerden, tıbbi hizmet aldığı kurum/doktor ile tıbbi uygulamaların süreci hakkında evraklarla (gerçeğe aykırı/hata olmaması için) birlikte bilgi almaktayız.

Şirketimizden uzman görüşü talep eden kişilerin, şirketimizle paylaşmış olduğu veriler; yalnızca tıbbi değerlendirme yapacak kişilerce incelenecek, kişiye özel tıbbi veriler hasta bilgilerinin mahremiyeti gereği üçüncü kişilerle paylaşılmayacaktır.

Tıbbi hata, doktor/hekim hatası, hastane hatası, tıbbi malpraktis iddiaları konusunda sitemizce yapılacak değerlendirme kişilerce paylaşılan veriler esas alınarak oluşturulmaktadır. Hastanın tüm tedavi safahatının detaylı olarak değerlendirilmesi çoğu zaman ulaşılan kanaati, kusur durumunu değiştirebilmektedir. Kişilerce paylaşılan verilerle bağlı olarak kanaat sunulduğundan, sitemizce yapılan incelemenin kesin bir sonuç olarak değerlendirilemeyeceği, eldeki veriler ışığında oluşan bir kanaat olduğu, hak arama sürecinde resmi kurumlar nezdinde bir bağlayıcılığı bulunmadığı ve lakin karar vericiler elinde, usul yasaları çerçevesinde (Uzman Mütalaası Başlığı altında izah edilen şekilde) bir delil olarak tesirli olabilecektir.

Şirketimiz her başvuruyu titizlikle inceleyip; malpraktis (tıbbi hata) ve izin verilen risk ayrımını gerçekçi bir temelde yapacaktır.

Web sitemizde ki talep formu, e-posta ve telefonlar vasıtasıyla tarafımıza ulaşmanız, ilgili belge ve bilgileri tarafımıza sunmanız, görüşmeniz ve istişareler ardından mümkün olan en kısa sürede fiyatlandırma ve ödeme yapılmasından sonra uzman mütalaası e-posta ve kargo yolu ile ıslak imzalı olarak talep edene ulaştırılmaktadır. Emsal raporlarımız da gizlilik(isim ve belirli veriler gizlenerek) esasına göre sitemizde yayınlanmaktadır.

 

Afka Dökümanlar

PDF, WORD, EXCEL

Bizi Tercih Edenler

Afka Dostları

Afka Şubeler

Denizli(Merkez) Ankara Antalya Diyarbakır Erzurum İstanbul Samsun
Design & Application: technoone