Marka Sorgula

DESTEK (VEFAT) TAZMİNATI-DESTEKTEN YOKSUN KALMA TAZMİNATI

AFKA A.Ş, uzman mütalaası hizmetimiz başlığı altında izah edilen şekilde ve usulde kullanılmak üzere, talep eden kişi, avukat, temsilci, vekil ve kurumlara, meydana gelen trafik kazası neticesi ölüm olan trafik-iş kazası ve her türlü bedeni zararlı olaylarda, ölenin bakım ve korumasında olan sağ kalan kişilere ilişkin, teknik ismi doktrinde, “destekten yoksun kalma tazminatı” olan konularda, destek alanların alabileceği tazminatları açıkta destek payı bırakmama, Yargı ve Doktrin’in kabul ettiği bakiye ömür hesaplama, varsa önceden alınan tazminatın güncellenmesi, mevcut raporların yorumu ve okunması, talep halinde diğer hesaplama ilkelerine göre mütalaalarını raporlamaktadır. Bu konu ile alakalı temel kavramlar:

1)Destek: Yaşadığı sürece yakınlarına maddi ve manevi destek olan, “parasal, bedensel ve düşünsel etkinliğiyle” yardım ve hizmet eden kişidir.
2)Destek tazminatı: Ölenin ekonomik gücüyle, bedensel ve düşünsel varlığıyla, yardım ve hizmetleriyle, yoksun kalanların yaşamını kolaylaştırıcı her türlü etkinliğiyle sağladığı destekliğin parasal değerlendirmesidir.
3) Kimler destek sayılacaktır: Eş, çocuk, anne, baba gibi aile bireyleri ile çok özel durumlarda kardeşler birbirlerinin desteği olup, bunların dışındakiler ayrıntı ve çok uzak olasılıklardır.
4)Kimler destekten yoksun kalmış olacaktır: Yukarda sayılan kişilerden birinin ölümüyle, yardım, desteklik, dayanışma, bakıp gözetme, koruyup kollama sona ereceğinden, ötekiler destekten yoksun kalmış olacaklardır.
5) Tazminatın ölçüsü: Parasal desteklikte tazminatın ölçüsü öncelikle “gerçek kazançlar” olup; gerçek kazanç kesinlikle saptanamıyorsa türlü yöntemlerle araştırılacaktır. Yardım ve hizmet ederek desteklikte “asgari ücretler” birim alınacaktır.

Destek/vefat tazminatının hesaplanması her somut olay ve kişilere göre değişmektedir.

*Kusur durumu,

*Ölenin ve geride kalanların yaşı,

*Ölenin/desteğin geliri,

*Destek/tazminat alacakların sayısı,

*Olayın iş kazası/idari bir eylemden kaynaklanan türden olması gibi çeşitli verilere göre tazminatın miktarı ve hesaplama usulü değişiklik göstermektedir.

Web sitemizde ki talep formu, e-posta ve telefonlar vasıtasıyla tarafımıza ulaşmanız, ilgili belge ve bilgileri tarafımıza sunmanız, görüşmeniz ve istişareler ardından mümkün olan en kısa sürede fiyatlandırma ve ödeme yapılmasından sonra uzman mütalaası e-posta ve kargo yolu ile ıslak imzalı olarak talep edene ulaştırılmaktadır. Emsal raporlarımız da gizlilik esasına göre sitemizde yayınlanmaktadır.

 

Afka Dökümanlar

PDF, WORD, EXCEL

Bizi Tercih Edenler

Afka Dostları

Afka Şubeler

Denizli(Merkez) Ankara Antalya Diyarbakır Erzurum İstanbul Samsun
Design & Application: technoone