Marka Sorgula

UZMAN MÜTALAASI TANIMI

Taraflar arasındaki bir uyuşmazlıkta, hâkimin mahkemenin hukuk bilgisi dışında kalan, karar vermeye yardımcı ve gerekli şart olan özel ve teknik bilgiyi gerektiren konularda, uzman kişi ve kuruluşların hazırladığı bilimsel değerlendirme, vasıflandırma, hesaplama, görüş, analiz, ayrıştırma, paylaştırma, denetleme vs işlev ve neticelere sahip bilimsel raporlama ve görüş uzman mütalaası olarak tanımlanabilir.

Afka Dökümanlar

PDF, WORD, EXCEL

Bizi Tercih Edenler

Afka Dostları

Afka Şubeler

Denizli(Merkez) Ankara Antalya Diyarbakır Erzurum İstanbul Samsun
Design & Application: technoone