Marka Sorgula

UZMAN MÜTALAASININ DAYANAĞI

Uzman mütalaasını, taraflar, vekilleri/temsilcileri, taraflar arasındaki hem olay hakkında hem alınacak bilirkişi raporuna da değerlendirilmek hem de varsa mevcut bilirkişi raporu hakkında, taraflar isteyebilir ve uzman mütalaası kullanabilirler. Bununla alakalı Hukuk ve Ceza yargılamalarıyla alakalı mevzuatta hükümler vardır. CMK (CMK) 67. maddesi ve Hukuk Muhakemeleri Kanununun (HMK) 293. maddesinde yer alan uzmanından bilimsel mütalaa alınabilmesi olanağıdır.

 

Afka Dökümanlar

PDF, WORD, EXCEL

Bizi Tercih Edenler

Afka Dostları

Afka Şubeler

Denizli(Merkez) Ankara Antalya Diyarbakır Erzurum İstanbul Samsun
Design & Application: technoone